Når du skal vælge valgfag i løbet af din uddannelse, skal du grundigt
overveje, hvilke valgfag du bør vælge af hensyn til dit videre uddannelsesforløb.

Hvis du på 3. år overvejer et ekstra A-, B- eller C-fag anbefales det, at du deltager i valgfagsorienteringen. Tid og sted vil fremgå af dit skema.

Overvejer du at tilvælge et ekstra A-fag, skal du gøre dig grundige overvejelser, så dit valg i sidste ende løfter dine muligheder og ikke begrænser dig.

Et ekstra A-fag er både givende, spændende og lærerigt, men kræver også:

  • lyst, interesse og motivation for faget
  • et generelt fagligt overskud
  • stabilt fremmøde i alle fag og lav fraværsprocent
  • 1 ekstra eksamen på A-niveau, når du afslutter 3. år

Inden dit endelige ønske om af et ekstra A-fag skal du aftale tid til en samtale med studievejleder

Dine valg er bindende og kan ikke efterfølgende fortrydes. Vi kan ikke garantere oprettelse af alle valgfag, idet det bl.a. afhænger af skematekniske muligheder og tilstrækkelig elevtilslutning til de forskellige fag.

Dog garanterer vi oprettelse af matematik B/A af hensyn til dine muligheder for videreuddannelse.

 

Du kan læse mere om de valgfag vi udbyder (afhængig af dit studieretningsvalg) på HHX-uddannelsen:

Tysk B   

Tysk A 

Matematik B

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

Erhvervsjura B

Innovation C

Kulturforståelse C

Psykologi C 

Studieguide