For alle elever gives der karakterer.

EUD
Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dine færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt karakteren afgives.

I fag, der afsluttes med eksamen, gives der standpunktskarakter i forhold til prøveformen. I fag, der ikke udtrækkes til eksamen, træder standpunktskarakteren i stedet for prøvekarakteren.

HHX
Dit faglige standpunkt evalueres ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer, afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer.

Faglæreren giver standpunktskarakterer, som led i den løbende evaluering.

Efter hvert skoleår får du en standpunktskarakter i alle fag. Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dit standpunkt i forhold til fagets mål, og den gives på baggrund af dine præstationer i løbet af året.

Når et fag afsluttes, giver skolen en afsluttende standpunktskarakter. Den afsluttende standpunktskarakter, der gives for det højeste niveau, du følger faget på i uddannelsen, indgår på dit eksamensbevis.

Læs mere om karaktergivning i evalueringsplanen for HHX, som findes på skolens hjemmeside.

Studieguide