Vedrørende brugen af billeder til hjemmesiden, Facebook mm.
Vi anvender billeder af elever fotograferet i skolens dagligdag i forskellige sammenhænge. Hvis ikke du ønsker billeder offentliggjort på skolens hjemmeside m.m., bedes du selv være opmærksom på, om du bliver fotograferet og straks henvende dig på skolens kontor og bede om, at det pågældende foto ikke bruges.

Studieguide