Alle elever skal på 3. år lave et Studieområdeprojekt – SOP.

SOP er en tværfaglig opgave, hvor alle skal til en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig rapport.

Eksamen i SOP påbegyndes det øjeblik, hvor den endelige opgaveformulering udleveres (downloades i netprøver)
Der er i den forbindelse mødepligt til alle skemalagte lektioner som vedr. SOP.

Bliver du syg, så kontakt straks kontoret.

 

Studieguide