Kvalitet og evaluering

I dette afsnit finder du forskellige  evalueringer, statistikker, analyser og andre kvalitetsovervejelser.

Skolens elevtrivsel spiller en vigtig rolle for hvordan eleverne opfatter skolen og læringsmiljøet, hvor godt skolen evner at fastholde eksisterende elever og hvordan skolen er i stand til at tiltrække nye elever. Det er derfor essentielt for os at udføre evalueringer jævnligt.

Kvalitet, evaluering, udvikling og gennemsigtighed

Folketinget har med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne bestemt, at det skal være mulig for dig som bruger at se, hvad hver enkelt uddannelsesinstitution står for, hvilke kvalitetsovervejelser institutionen har gjort sig, hvilke karakterresultater skolens elever har opnået m.m.

Læs vores procedure for kvalitetssystem her

Læs vores evalueringsstrategi her

Kvalitetsudvikling

Oplysninger, som skolerne skal offentliggøre, omfatter gennemsnit af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet i henhold til lovgivningen om de pågældende uddannelser og fordelt på uddannelser, uddannelsestrin, fag og fagets niveau. Hertil kommer oplysninger om det antal elever, studerende eller kursister, der har deltaget i den aktuelle bedømmelse.

Læs bekendtgørelsen om gennemsigtighed her.

Undervisningsmiljøvurdering

HHX/EUD fra efteråret 2022

HHX

HHX – elevtrivselsundersøgelse og handleplaner

Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser (ETU) for HHX

Trivsel er samtidig en meget væsentlig forudsætning for at eleverne i dagligdagen på skolen er motiveret for at blive så dygtige, de kan og skolen dermed sender veluddannede unge ud i videreuddannelse.
Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

Målet er at skabe nogle god rammer for et godt læringsmiljø og dermed gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig.

HHX Elevtrivsel og handleplaner:

Handlingsplan National trivsel HHX 23/24

Elevtrivsel og Handleplan HHX 22/23

Elevtrivsel og Handleplan HHX 21/22

Elevtrivselsundersøgelse HHX 2020

Elevtrivsel HHX 2020 handleplan

HHX Selvevaluering og opfølgningsplaner

HHX 2019-2023

HHX Karakterer og overgangsfrekvens

Skolen offentliggør gennemsnittet af karakterer for elevers og studerendes præstationer, afgivet i henhold til lovgivningen om de pågældende uddannelser og fordelt på uddannelser, uddannelsestrin, fag og fagets niveau.

Hertil kommer oplysninger om det antal elever, studerende eller kursister, der har deltaget i den aktuelle bedømmelse.

Nøgletal for HHX på Det Blå Gymnasium – Varde ses her:

Nøgletal for Gymnasiale institutioner i Danmark – kan slås op her: Nøgletal for Gymnasiale institutioner

HHX Statistikker

Det samlede fravær på HHX i skoleåret 2021-2022 opgjort til 8,6%

i 2020-2021 – 5%

i 2019-2020 – 6,5%

i 2018-2019 – 8,6%

Tallet indbefatter fravær for alle elever på 1.g, 2.g, 3.g.

I tallet er medregnet fraværet for alle elever, herunder fravær for elever, hvis fravær i en periode har været ekstraordinært højt pga. særlige omstændigheder, herunder akut og kronisk sygdom.

Det samlede skriftlige fravær på HHX i 2021-2022 opgjort til 13,7% – i 2020-2021 10,6% og i 2019-2020 9,7%

EUD

EUD – elevtrivselsundersøgelse og handleplaner

Der gennemføres årligt trivselsundersøgelser (ETU) for EUD/EUX

Trivsel er samtidig en meget væsentlig forudsætning for at eleverne i dagligdagen på skolen er motiveret for at blive så dygtige, de kan og skolen dermed sender veluddannede unge ud i videreuddannelse.
Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

Målet er at skabe nogle god rammer for et godt læringsmiljø og dermed gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig.

EUD Elevtrivsel og handleplaner:

Handleplan National trivsel EUD 23/24

Elevtrivsel og Handleplan EUD 22/23

Elevtrivsel og Handleplan EUD 21/22

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2020

Elevtrivsel EUD 2020 handleplan

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan/LUP er skolens dokumentation af undervisningen på erhvervsuddannelserne.

Den lokale undervisningsplan 23/24

EUD Selvevaluering og opfølgningsplaner

EUD selvevaluering 2022

Frafaldspolitik og fastholdelse

Som en del af reformen af erhvervsuddannelserne er der øget fokus på fastholdelse af elever i erhvervsuddannelsesforløbet.

EUD Statistikker

Du vil på Undervisningsministeriets hjemmeside kunne læse om:

  • Elevtal
  • Praktikpladsstatistik
  • Frafaldsstatistik m.m.

EUD – Erhvervsuddannelserne

Klik her for at se fuldførelse

Klik her for at se – beskæftigelsesfrekvens

Klik her for at se – frafald- og overgangsstatistik

Øvrige politikker

Antimobbestrategi

Rusmiddelpolitik