UNDERVISNINGSBESKRIVELSER:

Innovation hhx1a

Samfundsfag C (Eksamen 2023)

Informationsteknologi C (Eksamen 2023)

Interkulturel Marketing hhx1b – hold 1

Samfundsfag C (Eksamen 2023)

Informationsteknologi C (Eksamen 2023)

Interkulturel Marketing hhx1b – hold 2

Samfundsfag C (Eksamen 2023)

Informationsteknologi C (Eksamen 2023)

Global Business hhx 1c

Samfundsfag C (Eksamen 2023)

Informationsteknologi (Eksamen 2023)

Tysk C (Eksamen 2023)

Matematik C (eksamen 2023)

Valgfag hhx1

Psykologi C (Eksamen 2023)