Alle klasser vælger en repræsentant til elevrådet, som er elevernes talerør på skolen. Elevrådet hjælper med at løse forskellige spørgsmål og opgaver i forhold til den daglige undervisning og det sociale liv på skolen, og står også for forskellige arrangementer.

Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse og arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes har elevrådet kontakt til LH, Landsorganisationen af Handelsskoleelever.

Elevrådskoordinator: Ann Jakobsson

Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær.

I skoleåret 2022-23 er Camilla Löschke Hansen fra hhx3b1 og Ingeborg Evalia Brandt Bertelsen hhx2c elevrådsformænd.

Festudvalget består af frivillige elever der i fællesskab arrangerer en række sociale arrangementer for skolens elever som fx fredagscaféer mm.

Festudvalgskoordinator: Frederik Elmquist

Studieguide